Krize COVID-19

Krize COVID-19 nečekaně obrátila naše životy vzhůru nohama a nutí každého z nás přispět svým dílem, abychom zůstali v bezpečí.

Chceme vyjádřit úctu a vděčnost všem z vás, kteří stojíte během této krize v prvních liniích a denně vynakládáte množství své energie a úsilí: především zdravotníkům a pečovatelům o seniory, vědcům a všem, kteří zodpovídají za přijímání rozhodnutí. Nezapomínejme ale ani na lidi pracující v obchodech s potravinami, v pekárnách, cukrárnách, občerstveních, rozvážkových službách. A vůbec na všechny, kteří dělají vše proto, aby nám každý den zajistili pečivo a potraviny, které milujeme.
  
Jsme v tom společně. Společně to zvládneme!

#hrdinovéjídla
#hrdinovézpekáren
#pečteinadále
#společnětozvládneme

< >