Generalități
 
Site-ul Web (“Site-ul”) a fost construit și este administrat de către La Lorraine Bakery Group NV, cu sediul la 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, T +32 (0)54-31 82 00 I F +32(0)54-32 67 85 I BTW BE 412.382.632 I RPR Gent, divizia Dendermonde și toate societățile din grup cu care este asociată în mod direct sau indirect (denumite în continuare "LLBG").
Următorii termeni de utilizare ("Termenii") se aplică Site-ului. LLBG are dreptul, în orice moment, de a modifica oricare dintre acești Termeni și de a îi publica pe Site fără nicio notificare prealabilă. Utilizatorul Site-ului este obligat, în timpul fiecărei vizite pe Site, să verifice dacă vreunul dintre Termeni a fost modificat. Utilizarea Site-ului este considerată recunoașterea și acceptarea explicită a ultimei versiuni a Termenilor de către utilizator.
Faptul că LLBG, la un moment dat, nu invocă una sau mai multe prevederi ale acestor Termeni, nu poate fi interpretată în niciun fel ca o renunțare totală sau parțială din partea LLBG de a se baza pe aceste prevederi sau Termeni în viitor.
 
Proprietate intelectuală
 
Textele, desenele, fotografiile, filmele, imaginile, datele, bazele de date, software-ul, denumirile, denumirile comerciale și numele de domenii, marca, logo-urile și alte elemente ale Site-ului sunt protejate prin drepturi de autor sau drepturi de proprietate intelectuală și aparțin LLBG sau unor terțe părți. Este interzisă stocarea oricăror informații de pe acest Site (altele decât cele necesare pentru a vizualiza Site-ul), reproducerea, modificarea, publicarea, distribuirea sau trimiterea, vânzarea sau, pe de altă parte, transferul sau acordarea de drepturi unor terțe părți fără consimțământul prealabil al LLBG.
 
Utilizarea neautorizată a Site-ului
 
Utilizatorul se obligă să nu:
-    Folosească în mod greșit sau ilegal informațiile;
-    Folosească Site-ul în așa fel încât să îl deterioreze, distorsioneze, întrerupă, oprească sau să îi reducă în orice alt mod eficiența;
-    Utilizeze Site-ul pentru transmiterea sau postarea de viruși sau pentru transmiterea sau postarea de materiale ilegale sau neconvenționale sau materiale care sunt în orice alt mod necorespunzătoare (inclusiv, dar fără a se limita la, materiale cu caracter calomnios, obscen sau amenințător);
-    Folosească Site-ul în așa fel încât să aducă atingere drepturilor unei persoane fizice, unei persoane juridice sau unei asociații, inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul la viață privată și dreptul de proprietate intelectuală;
-    Folosească Site-ul pentru a posta sau a transmite materiale în scopuri promoționale sau de publicitate fără a solicita permisiunea prealabilă a LLBG, cu excepția cazului în care destinatarul solicită acest lucru.
În cazul în care Utilizatorul nu respectă drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi ale terțelor părți sau LLBG, Utilizatorul este de acord să despăgubească LLBG sau terțele părți și să asigure netragerea la răspundere a LLBG sau a terțelor părți împotriva oricăror reclamații sau pretenții rezultate din astfel de încălcări.
 
Datele cu caracter personal - Politica privind protecția datelor cu caracter personal
 
În anumite situații, LLBG va prelucra anumite date cu caracter personal ale Utilizatorului ("Date Personale"). LLBG consideră că protecția acestor Date Personale este foarte importantă și, prin urmare, se angajează să le prelucreze în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor din 27 aprilie 2016 (cunoscut și sub abrevierea RGPD).
Ca parte a acestui angajament, LLBG a adoptat o Politică privind protecția datelor cu caracter personal care descrie în detaliu de ce și cum vor fi prelucrate Datele Personale menționate mai sus în acest context, cui pot/vor fi transferate aceste date și care sunt drepturile și obligațiile dvs. față de LLBG în acest sens.
Politica privind protecția datelor cu caracter personal poate fi consultată utilizând următorul link. Vă invităm să citiți cu atenție această Politică privind protecția datelor cu caracter personal, deoarece aceasta conține informații importante.
 
Link-uri către alte site-uri web
 
Site-ul poate conține hyperlink-uri către site-uri web sau pagini web ale unor terțe părți sau poate să facă referire la acestea într-un alt mod. LLBG nu are niciun control asupra conținutului, politicii privind protecția datelor cu caracter personal sau asupra altor caracteristici ale acestor site-uri web sau pagini web și nu poate fi ținut răspunzător în niciun fel pentru conținutul sau caracteristicile acestora.
 
Informații pe Site
 
Informațiile, software-ul, produsele și serviciile (denumite “Informațiile”) oferite pe sau prin intermediul Site-ului Web pot conține erori de orice fel, în ciuda faptului că toate prezentările care conțin numere, dimensiuni, greutăți, descrieri, desene, ilustrații, stocul disponibil, cataloage sau alte indicații ale produselor au fost realizate cu atenția cuvenită. LLBG nu poate, totuși, garanta că nu va exista nicio neconcordanță și nu va putea fi tras la răspundere pentru erorile de scriere. Mostrele, desenele sau modelele arătate sau furnizate reprezintă doar indicatori ai produselor și nu obligă în niciun fel LLBG. Informațiile sunt furnizate și reproduse fără nicio formă de garanție.
LLBG nu poate fi ținută răspunzătoare pentru viruși dacă aceștia apar în ciuda măsurilor de precauție luate pe Site și nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune pe care le-ar provoca acești viruși. LLBG își rezervă în mod expres dreptul de a modifica în orice moment informațiile de pe Site sau de a inactiva Site-ul pentru lucrări de mentenanță.
 
Sfaturi prin intermediul Site-ului
 
În cazul în care orice sfat personal sau de afaceri este dat, direct sau indirect, prin intermediul Site-ului, acest sfat este oferit fără niciun fel de garanție și LLBG nu poate fi tras la răspundere. Utilizatorul ar trebui să consulte întotdeauna un specialist pentru informații suplimentare privind sfatul, care să fie adaptate la situația sa personală.
 
Link-uri către Site
 
Hyperlink-urile către site-ul web al LLBG sunt permise numai dacă acestea trimit către pagina principală a site-ului. Crearea de legături spre pagini secundare nu este permisă fără consimțământul prealabil în scris al LLBG. Folosirea Site-ului în alte site-uri sau în componente de pe site-urile unor terțe părți (de exemplu prin crearea de legături în linie, încadrare sau altele) este de asemenea interzisă.
 
Legea aplicabilă și competența instanțelor
 
Toate neînțelegerile și disputele dintre LLBG și Utilizator referitoare la acești Termeni sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea belgiană și sunt supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din Dendermonde.